Home » ľudia

Mgr. Adriana Bencová

Vyštudovala filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Krátko po skončení školy založila vlastný biznis a toto rozhodnutie pokladá za jedno z najlepších vo svojom živote. Vedie agentúru Noesis, kde má na starosti manažment firmy, dobré vzťahy s klientmi a tvorbu stratégií.

 

Mgr. Mária Andrášiová, PhD.

klinická psychologička a psychoterapeutka

„Môj prístup je založený najmä na empatii a snahe načúvať a porozumieť. Dôverujem prirodzenej múdrosti každého z nás a pomáham klientom čistiť nánosy, ktoré im zabraňujú vnímať ju a žiť v súlade s ňou. Staviam na tom kým klient je a podporujem ho v odhaľovaní a využívaní jeho vlastných zdrojov v prospech seba aj druhých, pretože sila každého z nás je v niečom inom – aj vďaka tomu je svet taký pekne farebný a môžeme sa obohacovať navzájom. Svoju prácu si naozaj užívam:)“

 

Mgr. Zuzana Karpinská, PhD.

filozofka, koučka a lektorka

„Pracujem neformálne a s klientmi riešim skutočné veci. Mojim zámerom je
aby klienti boli uspešní podľa vlastných kritérií a bez utrpenia“

 

RNDr. Boris Dobiš

kouč, tréner a moderátor

„Koučingom a moderovaním workshopov sa zaoberám, pretože rád komunikujem s ľuďmi. Rád im načúvam: Klienti oceňujú, že som v danom momente práve tu a pre nich, i keď to môže znamenať, že opustia svoju zónu zvyčajného komfortu…“

 

MUDr. Martin Ondrejkovič

lektor, tréner, psychiater a psychoterapeut

„Pri práci s ľuďmi rád vychádzam z vlastnej skúsenosti. Som presvedčený, že vlastný zážitok je zrozumiteľnejší než tisíc teórií. Zároveň sa snažím do svojej práce vniesť hĺbku pochopenia, ktorá mi umožňuje priblížiť sa iným ľuďom tak, aby som v čo najväčšej miere vnímal ich vlastné prežívanie situácií v ktorých sa nachádzajú. To všetko rád dopĺňam teoretickými rámcami, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré môžu pomôcť klientom ukotviť novozískané skúsenosti a poznatky do reálne uchopiteľnej a použiteľnej podoby pre ich ďalšiu prax.“

 

Mgr. Petra Zemanová

klinická psychologička
„Zdravotníctvo vnímam ako jedno z najnáročnejších prostredí na prácu, i príležitostnú návštevu. Predstavuje zaťažkávaciu skúšku ľudskej interakcie. Vo svojej práci so zdravotníkmi sa zameriavam na uvedomenie a rozvoj tých zdrojov a zručností, ktoré dovoľujú prejsť touto skúškou so cťou, hrdosťou a jasným vedomým svojich hraníc“

 

Noesis, s.r.o., Jašíkova 5/3151, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika | tel.: 0903 452 919 | noesis@noesis.sk