Home » ľudia

Mgr. Adriana Bencová

Vyštudovala filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Krátko po skončení školy založila vlastný biznis a toto rozhodnutie pokladá za jedno z najlepších vo svojom živote. Vedie agentúru Noesis, kde má na starosti manažment firmy, dobré vzťahy s klientmi a tvorbu stratégií.

 

Mgr. Mária Andrášiová, PhD.

klinická psychologička a psychoterapeutka

„Môj prístup je založený najmä na empatii a snahe načúvať a porozumieť. Dôverujem prirodzenej múdrosti každého z nás a pomáham klientom čistiť nánosy, ktoré im zabraňujú vnímať ju a žiť v súlade s ňou. Staviam na tom kým klient je a podporujem ho v odhaľovaní a využívaní jeho vlastných zdrojov v prospech seba aj druhých, pretože sila každého z nás je v niečom inom – aj vďaka tomu je svet taký pekne farebný a môžeme sa obohacovať navzájom. Svoju prácu si naozaj užívam:)“

 

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

psychoterapeutka, lektorka a koučka

„Dôverujem, že zdroje i múdrosť na riešenie akejkoľvek situácie máme v sebe. Často ich však prehliadame alebo na ne zabúdame. Pri práci so skupinou preto rada kombinujem praktický nácvik zručností s vnútornou prácou na sebe. Zmena v postoji či uvedomení nás totiž približuje viac k sebe samým, k vlastnej sile i autenticite. A z tohto bodu vieme aj získané zručnosti používať efektívnejšie a korektne :)“

 

Mgr. Monika Ambrožová

lektorka, ČR

„Jsem tělem i duší lektorka. Podporuji, povzbuzuji a inspiruji jednotlivce i týmy na cestě ke změně, pro kterou se rozhodli. Propojuji praxi s teorií. Vyprávím příběhy, které se staly. Rozvíjím chuť převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, mluvit otevřeně a s respektem, ochotu sdílet i naslouchat. Dodávám odvahu být sám sebou naplno.“

 

Mgr. Petra Zemanová

klinická psychologička

„Zdravotníctvo vnímam ako jedno z najnáročnejších prostredí na prácu, i príležitostnú návštevu. Predstavuje zaťažkávaciu skúšku ľudskej interakcie. Vo svojej práci so zdravotníkmi sa zameriavam na uvedomenie a rozvoj tých zdrojov a zručností, ktoré dovoľujú prejsť touto skúškou so cťou, hrdosťou a jasným vedomým svojich hraníc“

 

a ďalší

 

Noesis, s.r.o., Jašíkova 5/3151, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika | tel.: 0903 452 919 | noesis@noesis.sk