„Poznávať, aby sme mohli predvídať a predvídať, aby sme mohli konať.“
August Comte, zakladateľ pozitivizmu
Home » písanie a komunikácia

Zlepšenie písomnej komunikácie jednotlivcov a firiem.

Textová komunikácia a jej využitie pre váš biznis.

Reklama ako rozprávanie, marketing ako silný príbeh.

Príprava textu, redigovanie, editovanie, uverejnenie, prednes.

Pravidlá písomnej komunikácie, etika verzus estetika.

Ako nerobiť v písaní chyby a ako odstraňovať tie, ktoré ste už urobili.

Inšpiratívne čítanie a tvorivé písanie.

 

Referencie na kurz Písanie a komunikácia:
Slovak Telekom, ČSOB, City University – Vysoká škola manažmentu, Agentúra Komunikácia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Oberlin College, Ohio, University of Iowa.

Noesis, s.r.o., Jašíkova 5/3151, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika | tel.: 0903 452 919 | noesis@noesis.sk