„Človeku môže byť zobraté všetko okrem slobody vybrať si svoj postoj v akejkoľvek situácii“
Viktor Frankl
Home » sebarozvoj

Sebarozvojové programy

Prednášky šité na mieru

Koučing

Lídership

 

Autentická komunikácia   Skutočná zodpovednosť   Múdra práca so svojimi emóciami 

Noesis, s.r.o., Jašíkova 5/3151, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika | tel.: 0903 452 919 | noesis@noesis.sk